(0362)65-13-79

rcptosd5@ukr.net

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»

Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»

EN UK

Нормативно-правова база

 1. Закон України про освіту.
 2. Закон України про професійно-технічну освіту.
 3. Закон України “Про охорону праці”
 4. Закон України „Про Національну програму інформатизації“. (остання редакцiя вiд 30.07.2010)
 5. Національна доктрина розвитку освіти.
 6. Лист МОН України від 13.10.2017 № 1/9-554 Щодо нагальних питань впровадження Закону України „Про освіту“
 7. Указ Президента України від 18.09.2004 № 1102/2004 “Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні “.
 8. Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (зі змінами).
 9. Наказ МОН України № 582 від 12.12.2000 “Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти“ (Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі)
 10. Наказ МОН України від 20.05.2004 № 407 “Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів”
 11. Положення про проведення кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту.
 12. Наказ МОН України від 30.04.2014 № 535 „Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів“
 13. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.
 14. Наказ Держнаглядохоронпраці від 16.03.2004 № 81 “Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти”
 15. Наказ МОН, МВС, ГУДПО № 348/70 від 30.09.98 “Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України”
 16. Наказ Держнаглядохоронпраці № 9 від 29.01.98 “Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці”
 17. Наказ Держнаглядохоронпраці № 30 від 04.04.94 “Про затвердження Типового положення про навчання,інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці” (зі змінами).
 18. Наказ МОН України від 15.08.2016 № 974 Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України .
 19. Наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 „Про затвердження Положення про дистанційне навчання”.
 20. Наказ МОН України від 21.01.09 № 30 “Про документи для проведення ліцензування”
 21. Розпорядження КМУ від 14.12.2016 № 994-р Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів .
 22. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2006 року № 369 «Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів»
 23. Наказ МОН України від 27.05.2014 № 648 “Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України“.
 24. Наказ УОН РОДА від 24.12.2013 № 860 „Про затвердженння інструкції з діловодства у професійно-технічних навчальних закладах усіх типів і форм власності”.
 25. Наказ МОН № 947 від 13.10.2010 „Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладів“
 26. Наказ МОН України від 17.06.2008 № 537537 „Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України“
 27. Лист МОН України від 07.08.2014 № 1/9-401 „Щодо викладання у професійно-технічних навчальних закладах предмета „Захист Вітчизни“
 28. Наказ МОН України від 17.03.2015 № 306 Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні».
 29. Постанова КМУ від 28.12.2016 № 994-р Деякі питання стипендіального забезпечення.
 30. Навчальні програми загальноосвітньої підготовки.
 31. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 № 59 „Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів“
 32. Типове положення ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ (зі змінами від 08.08.2013)
 33. Наказ МОН України № 10 від 13.01.2006 “Про запровадження освітньої програми “Intel® Навчання для майбутнього” щодо навчання педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.
 34. Наказ УОН РОДА від 30.06.2006 № 374 Про запровадження освітньої програми “Intel® Навчання для майбутнього” щодо навчання педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області.
 35. Лист департаменту професійної освіти МОН України від 30.03.2017 № 3-239 „Щодо дотримання вимог нормативно-правових актів при розробленні робочих навчальних планів професійно-технічних навчальних закладів“Додаток до листа ДПО МОН України від 30.03.2017 № 3-239 .
 36. Постанова КМУ № 373 від 31.05.2017 „Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів“ .
 37. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 818 „Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету“
 38. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 95 „Про внесення змін до переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету“

Нормативно-правові документи щодо організованого початку нового 2023/2024 навчального року

Facebook
Instagram
Telegram