(0362)65-13-79

rcptosd5@ukr.net

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»

Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»

EN UK

Проблемна тема

науково – методична проблемна тема:

«Компетентнісний підхід до організації навчально – виховного процесу як чинник модернізації змісту освіти».

ПРОТОКОЛ №5 засідання педагогічної ради від 18.04.2018 р.

 

 І етап (організаційно-ознайомлюючий)

2019-2020 н.р.

 Вивчення теоретичних положень проблеми.

1.     Інструктивно – методичні наради  з   голова методичних комісій ( групові та індивідуальні консультації).

2.     Анкетування з подальшим опрацюванням даних серед педагогічного  та учнівського  колективів.

3.     Створення творчих груп для реалізації наукової проблеми.

4.     Планування та організація психолого – педагогічного семінару «Компетентнісний підхід до організації виховного процесу» .

5.     Розробка напрямів реалізації проблеми.

6.     Планування та проведення відкритих уроків, виховних заходів, підготовка дидактичного матеріалу.

Прогнозований результат: визначення теми, її актуальності. Обговорення форм роботи з поставлених питань, визначення рівня роботи для розвитку основних компетентностей учня.

ІІ етап (теоретично–навчальний)

2020-2021 н.р.

Продовження вивчення теоретичних положень щодо формування життєвих компетентностей учнів. Ознайомлення з науково – методичною літературою.

1.     Практичне спрямування роботи творчих груп на реалізацію наукової проблеми.

2.     Інструктивно – методичні наради з педагогічними кадрами.

3.     Виступ на педагогічній раді «Розвиток математичних компетентностей учня. Використання STEM-освіти на уроках».

4.     Організація фестивалів педагогічної майстерності:

а) реалізація нестандартних форм уроків, що передбачає активізацію формування комунікативної компетентності учнів;

б) проведення інтегрованих уроків з урахуванням розвитку в учнів ключових компетентностей.

6. Анкетування з подальшим опрацюванням даних серед педагогічного та  учнівського колективів.

Прогнозований результат: аналіз досягнутих результатів, визначення ефективних форм і методів роботи над даною проблемою. Проведення відкритих уроків та виховних заходів.

ІІІ етап (практичний)

2021-2022 н.р.

1.     Вивчення теоретичних проблем щодо  формування основних компетентностей.

2.     Організація педагогічного колективу на реалізацію даної проблеми.

2.1  Організація семінару – тренінгу «Розвиток самоосвітньої компетентності учнів»

3.   Розгляд на засіданні МК особливостей сучасного уроку.

4.   Педагогічна рада « Створення необхідних умов для розвитку основних компетентностей учня»

5.     Організація декадника відкритих уроків на тему «Формування висококваліфікованого випускника»

6.     Узагальнення матеріалів.

Прогнозований результат: покращення рівня навчальних досягнень учнів. Присутність диференційованих завдань у педагогічній діяльності кожного вчителя, використання на практиці розглянутих форм і методів роботи на уроці.

IV етап (практичний з елементами моніторингу та узагальнення)

2022-2023 н.р.

1.     Вивчення теоретичних проблем щодо  необхідності формування компетентностей.

2.     Організація педагогічного колективу на реалізацію даної проблеми.

2.1           Педагогічна рада – захист інновацій «Сучасні технології як засіб розвитку життєвих компетенцій учнів ».

2.2           Організація науково – теоретичного семінару «Формування та розвиток інтелектуально – пізнавальної та самоосвітньої компетенції».

2.3            Круглий стіл «Модель компетентного випускника в гуманістичному освітньому просторі на основі творчої спадщини В. О. Сухомлинського».

3.     Моніторинг банку обдарованих дітей.

4.     Узагальнення матеріалів

Прогнозований результат: вироблення методичних рекомендацій з використанням прийомів спрямованих на підготовку висококваліфікованого робітника та розвиток основних компетентностей учнів.

 

V етап (практичний з елементами моніторингу

та узагальнення досвіду)

2023-2024 н.р.

 1.Вивчення теоретичних положень щодо формування соціальної компетентності.

2.   Організація педагогічного колективу на реалізацію даної проблеми.

2.1 Педагогічна рада «Сукупність взаємопов’язаних технологій, методів, процесів – необхідна складова створення цілеспрямованого педагогічного впливу на формування соціальної компетентності учнів».

2.2 Відкриті уроки на тему «Шляхи підвищення виховного потенціалу при формуванні соціальної компетентності учня».

2.3 Відкриті уроки на тему « Використання ефективних прийомів та методів на різних етапах уроку з метою формування мотивації навчальної діяльності учня».

3. Моніторинг рівня зростання якості знань учнів, участі у конкурсах, олімпіадах.

4. Анкетування з подальшим опрацюванням даних серед педагогічного та  учнівського колективів.

Узагальнення матеріалів.

Прогнозований результат: вироблення методичних рекомендацій з використанням прийомів спрямованих на розвиток ключових компетентностей особистості. Визначення перспектив подальшої діяльності.  Використання інноваційних, інтерактивних, комунікаційних педагогічних технологій  педагогами має стати безумовним атрибутом сучасної освіти.

Facebook
Instagram
Telegram