(0362)65-13-79

rcptosd5@ukr.net

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»

Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»

EN UK

Інформація та документи

Свідоцтво про атестацію
Статут закладу освіти
Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання публічних коштів
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти
Кадровий склад
Інформація про гуртожиток
Річний план закупівель
Програма розвитку
Ліцензія
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, що навчаються
Матеріально-технічне забезпечення
Умови доступності ЗО для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
Розмір плати за навчання
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення
Перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога
Структура та органи управління закладу освіти
Правила поведінки в закладі освіти
Протидія Булінгу в закладі освіти
Закупівля підручників
Мови освітнього процесу
Результати моніторингу якості освіти
План роботи закладу освіти
Facebook
Instagram
Telegram