(0362)65-13-79

rcptosd5@ukr.net

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»

Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»

EN UK

ОПЕРАТОР ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

     ОПЕРАТОР З ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 
ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
Сферою професійного використання випускників даної професії є сервісні центри з продажу та ремонту комп’ютерної, офісної та побутової техніки; Інтернет-провайдери; фірми-розробники програмних продуктів; підприємства, установи та організації всіх видів економічної діяльності.

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

ІІ категорії

 

Завдання та обов’язки.

ü    Виконує роботи під керівництвом оператора з обробки інформації та програмного забезпечення вищої кваліфікації або керівника підрозділу.

ü    Дотримується порядку виконання технологічних операцій з обробки текстової та табличної інформації, комп’ютерної графіки тощо. Здійснює комп’ютерну верстку.

ü    Підтримує установлене системне та прикладне програмне забезпечення.

ü    Створює та підтримує відповідні бази даних. Обслуговує обладнання інформаційних систем відповідно до встановленого порядку.

ü    Встановлює, налагоджує та забезпечує роботу окремих компонентів та конфігурацій операційних систем.

ü    Підтримує у належному стані окремі вузли апаратури з обробки інформації та програмного забезпечення.

ü    У межах своєї компетенції забезпечує захист інформації на комп’ютерному обладнанні та у локальних мережах.

ü    Готує та розміщує відповідні матеріали у мережі Інтернет.

ü    За завданням керівництва аналізує якість окремих послуг компаній, які організовують і забезпечують доступ користувачів до мережі Інтернет.

Повинен знати:

 – правила та порядок обробки інформації із застосуванням програмного забезпечення;

 – техніко-експлуатаційні характеристики обладнання інформаційних систем; структуру та порядок установлення операційних систем;

 – порядок налагодження та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення;

 – порядок установлення сервісних програм; методи створення та підтримки баз даних;

 – основні мови програмування;

 – методи захисту інформації на персональних комп’ютерах та в мережах; основні поняття та технічні характеристики мережевих систем;

 – загальні правила налагодження та обслуговування мережевих систем; основи електротехніки;

 – англійську мову у межах, необхідних для виконання своїх завдань та обов’язків; основи трудового законодавства, правила та норми внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

Приклади робіт

1. Встановлення операційної системи, налагодження її конфігурації.

2. Встановлення програмного забезпечення глобальних та лінійних мереж.

3. Встановлення, налагодження та оновлення драйверів.

4. Тестування вузлів обладнання або окремих елементів персонального комп’ютера та периферійного обладнання.

5. Встановлення програм захисту інформації на персональні комп’ютери та локальні системи.

6. Виконання операцій з текстовим редактором, електронною таблицею, базами даних, мультимедійними компонентами.

7. Підготовка матеріалів для сайту та їх розміщення.

8. Форматування різного виду документів. 

9. Створення та ведення бази даних. Створення запитів, звітів. Виконання операцій за допомогою програмного забезпечення

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

І категорії

 

Завдання та обов’язки.

ü    Виконує роботи, що пов’язані із упровадженням та контролюванням комплексних інформаційних систем, оформленням та виконанням гарантійних зобов’язань для замовників робіт.

ü    Встановлює та налагоджує системне та прикладне програмне забезпечення.

ü    Запроваджує модернізацію компонентів програмного забезпечення.

ü    Здійснює окремі функції з програмування, адміністрування та діагностування мережі.

ü    Виявляє та виправляє помилки у роботі апаратури комплексних інформаційних систем.

ü    Виконує регламентні роботи з обслуговування інформаційних мереж, серверів, операційних систем.

ü    Визначає, створює та укомплектовує, у межах своєї компетенції, конфігурації інформаційних систем.

ü    Встановлює та налагоджує сервер мережі. Контролює та підтримує у належному стані комплекси апаратури з обробки інформації та програмного забезпечення.

ü    Проводить тестування та обслуговування периферійного обладнання.

ü    Оформлює  документацію для гарантійного обслуговування програмного забезпечення.

Повинен знати:

ü    конструкцію та принципи комплектування та роботи комплексів обладнання інформаційних систем;

ü    технічні умови та методи випробування комплексів інформаційних систем;

ü    призначення та технічні особливості контрольно-вимірювальних інструментів, які застосовуються під час ремонтних та налагоджувальних робіт;

ü    порядок комплектування, налагоджування та технічного обслуговування інформаційних систем та периферійного обладнання;

ü    порядок оформлення документації на гарантійне обслуговування програмного забезпечення; основи ділового етикету.

Приклади робіт

1. Модернізація програмного забезпечення.

2. Монтаж мережі та мережевого обладнання.

3. Пошук та оновлення драйверів.

4. Адміністрування та діагностування програмних компонентів мережі.

5. Проведення регламентних робіт з обслуговування мережі, сервера, операційної системи.

6. Створення конфігурації та комплектація інформаційної системи під замовлення. Проектування архітектури персонального комп’ютера.

7. Установлення та налагодження сервера мережі.

8. Тестування комплексної інформаційної системи.

9. Під’єднання нових периферійних пристроїв, налагодження їх під замовлення.

10. Формування бази даних.

 

11. Оформлення гарантійних документів на обслуговування інформаційних систем